Hoppa till textinnehållet

Våra lägenheter

Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrätter inom Stockholms stad och stora delar av Stockholmsregionen. Vi förmedlar främst förstahandskontrakt samt enstaka korttidskontrakt. Vi förmedlar inte andrahandskontrakt.    

Lägenhet i bostadskön
Lägenheterna i bostadskön förmedlas efter kötidsordning. Du måste också uppfylla de krav som hyresvärden ställer. Om du får en lägenhet nollställs din kötid.

Lägenhet i Bostadssnabben
Lägenheter i Bostadssnabben är lägenheter som av olika skäl kräver snabb eller särskild hantering för att bli uthyrda i tid. Den som först anmäler intresse för en lägenhet i Bostadsnabben och uppfyller hyresvärdens krav blir den som föreslås som hyresgäst. Kötiden saknar betydelse. När du svarar ja till en snabbenlägenhet behåller du din kötid i bostadskön.

Lägenhet i den interna byteskön
Från den 20 januari 2010 har de kommunala bostadsbolagen i Stockholm en gemensam intern byteskö för lägenheter. Du som är hyresgäst hos Svenska Bostäder, Stadsholmen, Familjebostäder, Stockholmshem eller Micasa kan nu söka lediga bostäder hos samtliga bolag i denna kö.

Lägenhet i trygghetsboende Trygghetsboende.
Om du är anmäld till bostadskön börjar du automatiskt att samla tid i bostadskön till trygghetsboende den dag du fyller 70 år. Du kan börja anmäla intresse till trygghetsboende när du har fyllt 75 år. Vanligtvis måste du vara folkbokförd i Stockholms stad för att kunna söka trygghetsboende.

Lägenhet i övriga köer Svenska Bostäder studentstudent  Vasakronan studentstudent  Botkyrkabyggen  arbetarebostadsfonden ungdom
Bostadsförmedlingen har genom avtal kommit överens om att överta flera fastighetsägares externa köer. De som stod i fastighetsägarens kö står både i bostadskön samt köar för den specifika fastighetsägarens lägenheter. Till dessa köer kan man inte nyanmäla sig.

Lägenhetstyper

Projektlägenhet
Om du i listan "Lediga lägenheter - bostadskön" ser beteckningen innebär det att lägenheten är en projektlägenhet (gäller oftast nyproducerade lägenheter). När du anmäler intresse för en projektlägenhet är du med i urvalet för flera lägenheter. Blir du kallad på visning kommer du att få möjlighet att rangordna lägenheterna i projektet i den turordning som du är intresserad av dem. 

Nyproduktion 
Om du i listan "Lediga lägenheter - bostadskön" ser beteckningen innebär det att lägenheten är en nyproducerad lägenhet. I vissa nyproduktionsprojekt kan du få påverka val av tapeter, skåpluckor med mera.

Korttidskontrakt
Om du i listan "Lediga lägenheter - bostadskön" ser beteckningeninnebär det att lägenheten är en lägenhet med korttidskontrakt. Korttidskontrakt innebär en möjlighet för dig att få en tillfällig lägenhet samtidigt som du fortsätter att samla kötid. För fastighetsägaren get det en möjlighet att hyra ut lägenheten i väntan på att lägenheten till exempel ska renoveras. Kontraktets längd varierar från ett par månader upp till flera år. Du får inte byta lägenheten. Oftast är uppsägningstiden en månad.

Seniorlägenhet för personer som är 65 år eller äldre 
I huset bor endast personer som är 65 år eller äldre. Ålderskravet måste vara uppfyllt när du anmäler intresse. Hyreskontrakten är begränsade och ger dig inte rätten att byta lägenheten eller hyra ut lägenheten i andra hand. Dessa lägenheter finns ofta i före detta servicehus. Om du får en seniorlägenhet 65+ år behåller du din kötid i bostadskön.

Seniorlägenhet för personer som är 55 år eller äldre Seniorlägenhet 55+, du ska vara över 55 år för att få teckna kontrakt på denna lägenhet.
I huset bor endast personer som är 55 år eller äldre. Ålderskravet måste vara uppfyllt när du anmäler intresse. Om du får en seniorlägenhet 55+ år nollställs din kötid i bostadskön. I vissa fall är bytesrätten begränsad för seniorlägenheter 55+. Då behåller du din kötid.

Handikapplägenhet
Det finns ett flertal handikappanpassade lägenheter i Stockholms stad. Lägenheterna har bland annat rullstolsanpassade kök och toaletter, och saknar trösklar. För lägenheter som är handikappanpassade kan hyresvärden ställa krav på att lägenheten i första hand ska erbjudas köande som har det funktionshinder som lägenheten har anpassats för.

Lägenhet i kollektivhus
I ett kollektivhus kan flera hushåll leva tillsammans men ändå ha separata ingångar och egna lägenheter. Det finns gemensamma utrymmen med plats för gemenskap och möten. Ofta har hyresgästerna ett stort inflytande på husets utformning. Kollektivhusföreningarna kan ibland ha möjlighet att godkänna dig som hyresgäst, de kan även sköta och få ersättning för trädgårdsarbete och delar av fastighetsskötseln. 

Ungdomslägenhet 
Ungdomsbostäder är öronmärkta för dig som är 18 år men ännu inte fyllt 26 år vid tidpunkten för intresseanmälan. Undantaget är SHIS genomgångsbostäder där åldersgränsen är 25 år. Bostäderna förmedlas till den med längst kötid och som uppfyller kraven för bostaden. Bland Stockholms Stads kommunala bolag förmedlas bostäderna efter ålder enligt ett rullande schema för att bostäderna ska fördelas jämt mellan ålder samt mellan innerstaden, ytterstaden och närförort. Övriga ungdomsbostäder fördelas utifrån fastighetsägarens önskemål avseende ålder.

När du tecknar ett kontrakt på en ungdomslägenhet nollställs din kötid i bostadskön. Får du en ungdomsbostad där besittningsskyddet saknas (ett sk ofulltändigt kontrakt) behåller du din kötid i bostadskön. Ett hyresavtal utan besittningsskydd är som ett korttidskontrakt. Boendetiden är begränsad, du har ingen bytesrätt och du kan inte heller överlåta bostaden.

Studentlägenhet
Bostadsförmedlingen förmedlar studentlägenheter åt Svenska Bostäder, Vasakronan och Micasa samt enstaka privata fastighetsägare. Studentlägenheter förmedlas också av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Om du får en studentlägenhet behåller du din kötid i bostadskön.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder »Tillbaka
Till sidans topp »
Utskriftsvänligt format »