Hoppa till textinnehållet

Ungdomsbostäder

Fastighetsägare öronmärker vissa bostäder som ungdomsbostäder. De är för dig som är 18 år men ännu inte fyllt 26 år vid tidpunkten för intresseanmälan. För SHIS genomgångsbostäder gäller 25 år. Bostäderna förmedlas till den med längst kötid och som uppfyller kraven för bostaden.

Du söker själv aktivt och anmäler intresse för bostäder

Det finns ingen särskild ungdomskö hos bostadsförmedlingen. Du som är intresserad av en ungdomsbostad behöver stå i bostadskön och uppfyller de kriterier i bostadsannonsen. Du söker själv aktivt och anmäler intresse för de ungdomsbostäder som dyker upp.

Fullständigt eller ofullständigt hyresavtal

En ungdomsbostad är vanligtvis ett förstahandskontrakt. Det innebär att du förlorar din kötid i bostadskön om du får en lägenhet. En ungdomsbostad kan ibland ha en begränsad boendetid. Det innebär att du inte har besittningsskydd* och kommer att behöver flytta ut när hyrestiden tar slut. Om du får en ungdomsbostad utan besittningsskydd behåller du din kötid i bostadskön.

*Ett hyresavtal utan besittningsskydd är som ett korttidskontrakt. Boendetiden är begränsad, du har ingen bytesrätt och du kan inte heller överlåta bostaden.

Ungdomsbostäder fördelas mellan ålder och områden

För att inte alla ungdomslägenheter ska gå till 25-åringar fördelas Stockholms Stads kommunala bolags ungdomsbostäder efter ålder enligt ett rullande schema. Lika många ungdomsbostäder reserveras alltså för 18-åringar som för 25-åringar. Lägenheterna fördelas också utifrån om de ligger i innerstaden, närförort eller ytterstaden.

Om en ledig ungdomslägenhet i innerstaden annonseras enbart för 25-åringar, kommer nästa lediga ungdomsbostad i innerstaden att erbjudas enbart för 24-åringar, nästa enbart för 23-åringar och så vidare till dess att även en 18-åring har fått en bostad. Därefter börjar turordningen om och 25-åringarna erbjuds nästa bostad i innerstaden. På samma sätt sker även fördelningen av bostäderna i närförort och ytterstaden.

Ett fåtal ungdomsbostäder omfattas inte av dessa principer. Ungdomsbostäder som ägs av privata värdar fördelas vanligtvis enbart utifrån ålderskravet och kötid.

SHIS har genomgångsbostäder för ungdomar. De hyrs ut med högst fem års boendetid och kan sökas av dig som är 18-24 år.

Vad är en ungdomsbostad?

Med en ungdomsbostad menas vanligen en mindre och relativt billig lägenhet som endast erbjuds kunder i bostadskön som är 18-25 år gamla.

Kontraktsformen för en ungdomslägenhet skiljer sig något åt mellan olika fastighetsägare. Bostäderna fördelas i turordning till de olika åldersgrupperna enligt beskrivningen ovanför.

Det är hyresvärden som äger hyreshuset som bestämmer om en bostad ska användas och annonseras som en ungdomsbostad.Tillbaka
Till sidans topp »
Utskriftsvänligt format »