Hoppa till textinnehållet

Seniorlägenheter

Det finns ingen särskild kö för seniorlägenheter. Vi förmedlar alla seniorlägenheter genom bostadskön. Endast kunder som uppfyller ålderskravet kan anmäla intresse för lägenheterna.

Seniorlägenheterna visas i listan "Lediga lägenheter - bostadskön", oftast märkta med symbolen . I enstaka fall kan det annonseras seniorlägenheter med andra åldersgränser.

Ålderskravet måste vara uppfyllt när du anmäler intresse för lägenheten. För varje seniorlägenhet som annonseras bildas det en kö utifrån de som anmält intresse, där den med längst kötid föreslås lägenheten.

Du söker själv aktivt och anmäler intresse för lägenheter

Tänk på att det är du själv som aktivt söker och anmäler intresse för lägenheter. Lägenheterna förmedlas efter hur lång kötid du har samt att du uppfyller ålderskravet när du anmäler intresse. Många är intresserade av att flytta till en seniorlägenhet och därför kan det löna sig att ställa sig i bostadskön i god tid innan man fyllt 65 år för att samla på sig kötid.

Seniorlägenheter för personer som är 65+ år

Seniorlägenheter 65+ hyrs av personer som är 65 år eller äldre. Hyreskontrakten är begränsade. Begränsningen kan gälla rätten att byta lägenheten, hyra ut lägenheten i andra hand, överlåta lägenheten samt ålder på inneboende/sambo. Dessa lägenheter finns ofta i före detta servicehus. Om du får en seniorlägenhet märkt med symbolen  behåller du din kötid i bostadskön.

Om du får en lägenhet genom den interna byteskön förlorar du kötiden när du skriver ett nytt lägenhetskontrakt.

Seniorlägenheter för personer som är 55+ år

I seniorlägenheter 55+ bor personer som är 55 år eller äldre. Om du får en lägenhetmärkt med 55+ år förlorar du din kötid i bostadskön. 

I vissa fall är bytesrätten begränsad för seniorlägenheter 55+.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform som inrättats i staden för att tillgodose äldres behov av trygga boenden och tillgång till viss service utan biståndsbeslut. Trygghetsboende förmedlas av bostadsförmedlingen utifrån kötid. Alla som är 75 år eller äldre, är folkbokförda i Stockholms stad och känner sig otrygga och/eller ensamma i sitt vanliga boende kan söka. För att kunna söka ett trygghetsboende behöver du stå i bostadskön och du kan tillgodoräkna dig kötid för trygghetsboende från den dag du fyller 70 år.

Trygghetsboende ersätter till viss del servicehus och införs i Stockholms stad med början under 2010. De första lägenheterna började förmedlas under 2011.

Servicehus

Stadsdelsförvaltningen kan bevilja plats eller lägenhet inom så kallade ”särskilda boendeformer” till dig som behöver ett annat boende på grund av stort omvårdnadsbehov. Du ansöker genom att ta kontakt med stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare. 

Stockholms stad har omvandlat några av stadens servicehus till seniorboenden med hyresrätt. Dessa förmedlas av bostadsförmedlingen.

Har du frågor om vad som planeras för ett speciellt servicehus kan du kontakta stadsdelsförvaltningen i det område där servicehuset ligger.Tillbaka
Till sidans topp »
Utskriftsvänligt format »